Izradom Stretegije obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na čijem donošenju Ministarstvo uprave i lokalne samouprave akrivno radi, te uspostavljanjem sistema obuke i jačanjem kapaciteta za obuku i stručno usavršavanje zaposlenih dovešće do boljeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima u Republici Srpskoj.

S tim u vezi danas je na Mrakovici održan sastanak Radne grupe za izradu Strategije obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave.

Tokom sastanka istaknuto je kako trenutno obuka koja se provodi u jedinicama lokalne samouprave ne odgovara stvarnim potrebama zaposlenih, te da proces jačanja kapaciteta za obuku i stručno usavršavanje treba biti utemeljeno u strateškom dokumentu.

Izvještaj o analizi potreba za obukom  koji je sproveden u 18 gradova i opština u Republici Srpskoj, a u kojem je učestvovalo 600 ispitanika zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave pokazao je da veoma mali broj jedinica lokalne samouprave ima donesen plan obuke i stučnog usavršavanja svog osoblja.

Oko 42 odsto anketiranih zaposlenih u protekle dvije godine nije pohađalo niti jednu obuku, dok je evidentno da su obuke o određenim oblastima održavane u znatno većoj mjeri u odnosu na druge.

Najčešće su obuke vršene u oblasti uprave, budžeta i finansija, dok je veliko interesovanje zaposlenih izraženo za područja evropskih integracija i međunarodne saradnje, informacionih tehnologija, upravljanja pružanja usluga i kontrole kvaliteta, upravljanje projektima, ljudskim resursima i drugim oblastima koje su u ranijem periodu zanemarivane.

Stoga je veoma važno donošenje Strategije obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, na čijem donošenju Ministarstvo radi zajedno sa drugim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, Savezom opština i gradova Republike Srpske, Agencijom  za državnu upravu Republike Srpske, Razvojnom agencijom „EDA“, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija i drugim partnetima, a sve u cilju obezbjeđivanja što većeg zadovoljstva krajnjeg korisnika, odnosno građana.