Desetog marta ove godine Agencija za državnu službu BiH u saradnji sa Finskim institutom za javno upravljanje HAUS, uvodnom konferencijom počela je jednogodišnji twining projekat „Izgradnja kapaciteta u oblasti menadžmenta obuke u institucijama BiH“.

Cilj ovog projekta je davanje podrške jačanju državnih institucija kroz konsolidaciju Upravljanje ljudskim resursima mreže u oblasti obuke i razvoja.

Jednogodišnju obuku pohađat će 45 državnih službenika institucija BiH koji su svojim institucijama zaduženi za planiranje i organizaciju obuka u matičnoj instituciji te koji sarađuju s Agencijom za državnu službu kada su u pitanju organizacije obuka.

Prva trodnevna obuka Twinning programa održana je u Neumu u periodu od 22. do 24. marta. Fokus ove obuke bio je temi „Strategija obuke“. Nakon upoznavanja sa osnovnim teorijskim konceptima strateškog planiranja, učesnici seminara  podijeljeni su u četiri grupe:

  • pravna obuka
  • ekonomska obuka
  • obuka iz oblasti sigurnosti/vanjskih poslova
  • horizontalna obuka

Podijeljeni u grupe, učesnici su radili na razvijanju misije i vizije svake grupe pojedinačno. Također je rađena i SWOT analiza te su određeni pokazatelji uspjeha.