Fena: U Sarajevu je danas održan okrugli sto o temi "Izrada strategije razvoja BiH i strategija socijalne uključenosti BiH" na kojem su predstavnici udruženja poslodavaca i sindikata diskutirali o sadržaju razvojnih dokumenata države.

Cilj održavanja ovakvog skupa je da se omogući privrednicima, socijalnim partnerima i sindikalcima da učestvuju u izradi strateških dokumenata koji se njih najviše i tiču.

Okrugli sto organizirala je Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara BiH koja je nosilac uloge koordinatora procesa izrade ovih strateških dokumenata, uz saradnju s vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

"Na okruglom stolu pokušali smo uzeti u obzir i efekte krize koja se dogodila ove godine. Ranije smo počeli raditi na izradi ovih dokumenata, ali sada pokušavamo da damo dugoročniju perspektivu razvoja u BiH te da se pokrenu važni procesi u ovoj zemlji", kazala je Mirela Ibrahimagić, uime Direkcije za ekonomsko planiranje.

Dodala je da prilikom izrade ovih dokumenata usko sarađuju s Direkcijom za evropske integracije jer su u izradi strategija posebno kao cilj adresirali evropske integracije, a tiču se svih obaveza koje proizilaze iz tog procesa.

Rijad Kovač, šef Odjeljenja u Direkciji za ekonomsko planiranje, kazao je da će mišljenje ovih grupa pokušati ugraditi u prijedlog strategije koji je do sada napravljen.

Ovo je četvrti okrugli sto koji je organiziran u svrhu informiranja javnosti o toku izrade ovih dokumenata.