Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu, između ostalog,  razmotrilo je i usvojilo Treći polugodišnji izvještaj o realiziranju Projekta „Jačanje bh. kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – SPPD", koji je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Imajući u vidu važnost uspostavljanja funkcionalnog i održivog sistema za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja u Bosni i Hercegovini, a na osnovu dostavljenog izvještaja, od UNDP-a kao implementatora projekta i ministarstava koja su uključena u implementiranje SPPD projekta traži se da više pažnje posvete institucionalizaciji sistema za strateško planiranje i razvoj javnih politika u obuhvaćenim ministarstvima, s posebnim naglaskom na:

– institucionaliziranje mehanizama koordinacije između sektorskih ministarstava;

– donošenje internih akata koji reguliraju primjenu metodologije za strateško planiranje i razvoj javnih politika.

Vijeće ministara preporučuje da provođenje II faze Projekta počne u sektorima poljoprivrede, socijalne zaštite i malog i srednjeg preduzetništva, a konačna saglasnost se ostvaruje prihvatanjem Memoranduma o razumijevanju koji implementator (UNDP) zaključuje bilateralno s nadležnim ministarstvima, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.