Seminar „Latest Development in the field of Better Regulation in the European Union: Key Principles, Concepts and Practice“ u organizaciji Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA) održan je od 15. do 16. marta 2010. godine u Briselu i bio je namijenjen predstavnicima javnog sektora ali i poslovne zajednice.

Cilj seminara bio je pružanje prilike učesnicima da bolje razumiju i upoznaju proces Bolje regulative u Evropskoj uniji koji je istovremeno i strategija za pojednostavljenje i unapređenje regulacione okoline za građane ali i biznismene. Ovaj proces, također kontinuirano nastavlja biti ključni prioritet za političare i javne uprave na svim nivoima.

Program seminara bio je fokusiran na državne službenike koji u svom radu koriste pristupe Bolje regulative, poput procjene utjecaja i pojednostavljenje procedura ali i za one koji su u ovaj proces uključeni kroz savjetovanje i modeliranje procesa Bolje regulative u svojim radnim sredinama. 

Nastojeći bolje objasniti šta ovaj proces praktično znači u svakodnevnom radu program seminara se fokusirao na sljedeće oblasti:

  • Zašto je proces Bolje regulative postao jedan od ključnih prioriteta u okviru institucija Evropske unije i država članica?
  • Ključni principi na kojima se temelji proces Bolje Regulative
  • Mogućnosti i izazovi za javnu upravu uvođenjem i primjenom u praksi principa Bolje regulative
  • Kako se primjenjuju principi Bolje regulative u institucijama EU-a u državama članicama i lekcije naučene iz njihove primjene?
  • Što su najnovija dostignuća evropske politike u odnosu na Bolju regulativu?

Seminar je omogućio sticanje novih znanja i praktičnih iskustava vezanih za proces Bolja regulativa, što će u budućnosti biti od izuzetnog značaja za pripremu projekta „Bolja regulativa/Upravljanje u organima javne uprave u Bosni i Hercegovini“ kojeg će implementirati Ured koordinatora za reformu javne uprave. Na seminaru je učestvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.