Srna: Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) razmatraće 24. marta u Vašingtonu zahtjev BiH za isplatu druge i treće tranše iz stendbaj-aranžmana, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Milan Čuč.

Čuč je rekao da bi odobravanjem ovog zahtjeva BiH bilo doznačeno 87,93 miliona specijalnih prava vučenja (SDR) iz druge i 33,82 miliona SDR iz treće tranše, od čega bi Republici Srpskoj pripala trećina, a Federaciji BiH dvije trećine ovih sredstava, kao podrška budžetima.

"Kada govorimo o budžetskoj podršci, želim naglasiti da su sredstva MMF-a namijenjena generalno za podršku budžetima, a ne za neku konkretnu namjenu, poput finansiranja kapitalnih projekata", rekao je Čuč.

Prema njegovim riječima, Kancelarija rezidentnog predstavnika u BiH dostavila je izvještaj Izvršnom odboru MMF-a u kojem podržava zahtjev vlasti BiH za završetak prvog pregleda u okviru stendbaj-aranžmana.

Govoreći o ostalim tranšama, a ukupno ih je 12, Čuč je rekao da one ukupno iznose 710,22 miliona SDR, te da su predviđene za podršku deviznim rezervama Centralne banke BiH.

Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH rekao je ranije Srni da BiH može, a i ne mora povući tranše koje se odnose na podršku deviznim rezervama Centralne banke BiH.

SDR – specijalna prava vučenja predstavljaju obračunsku jedinicu MMF-a zasnovanu na korpi valuta u kojoj sa 44 odsto učestvuje američki dolar, evro sa 34 odsto, a sa po 11 odsto britanska funta i japanski jen.