Cidi je projekat koji financira Europska unija (IPA 2007) pod nazivom “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu  u Bosni i Hercegovini”, a koji podržava obostrano koristan dijalog između organizacija civilnog društva i vlasti.

Cidi objavljuje javni poziv tematskim mrežama i koalicijama organizacija civilnog društva za program podrške i obuke o civilnom dijalogu zasnovan na domaćem i međunarodnim iskustvima dobre prakse. Javni poziv će biti objavljen u petak 29. januara 2010. godine u Dnevnom avazu, Dnevnom listu i Glasu Srpske.

Program će se odvijati od proljeća 2010. godine do jeseni 2011. godine. Učešće u programu je besplatno ali je neophodno zadovoljiti stanovite kriterije koji se nalaze u prijemnom obrascu. Prijavni obrazac i sve dodatne informacije se mogu dobiti elektronskom poštom s adrese poziv@ec-cbcs.ba ili na broj telefona +387 33 260 356.

Prijave se primaju najkasnije do petka 12. februara 2010. godine do 16.00 sati.