CIDI је пројекат који финанцира Еуропска унија (IPA 2007) под називом “Изградња капацитета цивилног друштва за учешће у цивилном дијалогу  у Босни и Херцеговини”, а који подржава обострано користан дијалог између организација цивилног друштва и власти.

CIDI објављује јавни позив тематским мрежама и коалицијама организација цивилног друштва за програм подршке и обуке о цивилном дијалогу заснован на домаћем и међународним искуствима добре праксе. Јавни позив ће бити објављен у петак 29. јануара 2010. године у Дневном авазу, Дневном листу и Гласу Српске.

Програм ће се одвијати од прољећа 2010. године до јесени 2011. године. Учешће у програму је бесплатно али је неопходно задовољити становите критерије који се налазе у пријемном обрасцу. Пријавни образац и све додатне информације се могу добити електронском поштом с адресе позив@ец-цбцс.ба или на број телефона +387 33 260 356.

Пријаве се примају најкасније до петка 12. фебруара 2010. године до 16.00 сати.