Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH potpisao je danas u Sarajevu ugovor sa Prime Communications d.o.o. Banja Luka o nabavci usluga za realizaciju projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću”.

Projekat obuhvata pružanje usluga obuke korisnika u segmentu odnosa s javnošću, razvoj neophodnih priručnika i procedura, organizaciju studijskog putovanja u zemlju članicu EU i organizaciju PR konferencije vladinog i nevladinog sektora.

Cilj projekta je poboljšanje učinkovitosti korisnika projekta, upoznavanje službenika za informisanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti ali i jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava, jačanje i izgradnja profesionalnih odnosa s (ne) vladinim PR službenicima.

Vrijednost projekta, koji je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, je 128.258 KM. Realizacija će trajati 5 mjeseci.