Po istraživanju Eurobarometra objavljenom u novembru, više od tri četvrtine Evropljana slaže se da je korupcija u njihovoj zemlji velik problem i to uglavnom zbog veza između poslovnog i političkog života.

To je značajan porast u odnosu na istraživanje iz 2007. godine, kada je 70% ispitanika ocijenilo da su institucije njihovih zemalja korumpirane.

U Francuskoj je 83% ispitanika reklo da korupcija postoji u državnim institucijama. Anketa je pokazala da Francuzi sve više osjećaju korupciju jer je zabilježen rast pozitivnih odgovora ispitanika od 15% za godinu dana.

U nekim drugim zemljama korupcija je već godinama realnost. Tako je u Italiji čak 89% ispitanika reklo da ona preplavljuje institucije, što je dva posto više nego 2007. godine.

Najveće povećanje je zabilježeno među građanima Finske, gdje je to reklo 32% više građana nego ranije, na Malti, gdje je povećanje 23%, i u Španiji, gdje je povećanje 13%.

Najoštriji prema korupciji su građani novih članica Evropske unije, zemalja istočne Evrope: više od 90% njih ubijeđeno je da su državne institucije u njihovim zemljama korumpirane. U Sloveniji, Litvaniji i Češkoj to misli čak 96%, a u Grčkoj 98%.

Na vrhu liste "optuženih" za takvo stanje su političari: 54% Evropljana reklo je da su ubijeđeni da političari dobijaju mito i koriste svoju poziciju da bi ostvarili ličnu korist.

Na listi zanimanja koja su najviše korumpirana, prema mišljenju ispitanika, političare slijede zaposleni u javnoj trgovini (52%) i zaposleni na izdavanju građevinskih dozvola (51%).

Luksemburg, Švedska i Slovačka su jedine zemlje u kojima je opao procenat percepcije korupcije.

Na slijedećem sastanku Evropskog vijeća u Briselu očekuje se da će većina vijećnika podržati politički okvir za pravosuđe i unutarnje poslove, poznat kao "Štohkolmski program", koji uključuje aktivnosti na polju borbe protiv korupcije, objavio je portal reci.ba.