Nezavisne novine: Vlada RS usvojila je juče Prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, kojim se definiše način oduzimanja nelegalno stečene imovine i kako će se sa njom dalje raspolagati, izjavio je juče Džerald Selman, ministar pravde RS.

Selman je kazao da će ovaj zakon zahtijevati saradnju više organa i institucija u RS.

"Pri Ministarstvu unutrašnjih poslova biće formirana posebna jedinica za finansijske istrage koja će biti pod rukovodstvom MUP-a a istrage će vršiti po nalogu tužioca", kazao je Selman objašnjavajući da će se sva ostala postupanja voditi po Zakonu o krivičnom postupku.

Selman je istakao, ukoliko se utvrdi da je određena osoba izvršenjem krivičnog djela došla do nelegalno stečene imovine, imovina stečena na taj način će se privremeno ili trajno oduzimati.

"Nakon završetka sudskog postupka, Agencija, koja će biti formirana ovim zakonom, će upravljati tom oduzetom imovinom i u zavisnosti od njenog oblika postupati na različite načine", kazao je Selman.

On je pojasnio da će oduzeta pokretna imovina na prodaju, te tako ostvareni prihod ići će u budžet dok će se oduzete nekretnine knjižiti kao imovina RS.

Uroš Pena, direktor policije RS, rekao je da će ovaj zakon biti "veliki alat u rukama sudija, tužilaca i policije", dodajući da je njegova suština da se nezakonito stečena imovina veže za izvršenje krivičnog djela.

"Ovo je dobar napredak jer najvažnije je kriminalcima napasti imovinu", kazao je Pena dodajući da ako kriminalac provede godinu dana u zatvoru i poslije izlaska ponovo raspolaže sa svom imovinom, može samo da je dalje uvećava.

Što se tiče policije RS, on kaže da imaju dosta stručnih ljudi i kapaciteta za taj posao, te da će prilagoditi svoju organizacionu strukturu ovom zakonu.

Advokat Jevto Janković smatra da će ovaj zakon ostati samo mrtvo slovo na papiru dodajući da mi imamo dosta propisa ali da se oni ne primjenjuju.

"Za primjenu ovog zakona neće postojati volje", smatra Janković uz ocjenu da se u ozbiljnu borbu sa svim vidovima kriminala može krenutui tek nakon "reforme reformisanog pravosuđa".

On smatra da među tužiocima i sudijama nema dovoljno kvalitetnog kadra za šta je kriv način njihovog biranja, odnosno da ih biraju stranci po podobnosti, a ne po stručnosti.