Nezavisne novine: Nezavisnost revizije ugrožena je otkako je u julu prošle godine počela primjena Zakona o platama, zbog čega su čelnici Kancelarije za reviziju institucija BiH pokrenuli upravni spor protiv Ministarstva finasija i trezora BiH.

Milenko Šego, glavni revizor, tvrdi da upravo zbog nezavisnosti i poštivanja međunarodnih standarda u njihovom slučaju treba primjenjivati Zakon o reviziji BiH, a ne Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH.

"Izvršna vlast na ovaj način financijski ugrožava neovisnost revizije. Zakon o reviziji propisao je na koji način se financira Ured za reviziju, a primjeri u entitetskim uredima za reviziju potvrđuju da je neovisnost ugrožena samo na nivou BiH", rekao je Šego.

Fuad Kasumović, zamjenik ministra finansija BiH, na ove primjedbe državnih revizora kaže da oni nisu vanzemaljci da bi se na njima primjenjivali neki posebni zakoni.

"Ne znam kako su nezavisni uopšte kada znamo da ih bira parlament BiH i da je njihovo imenovanje u rukama političkih partija. Ministarstvo finansija pokušava uvesti red, u čemu revizori treba da nam pomognu, a oni traže da su mimo zakona. Njihovi koeficijenti nisu mali i dobra su im primanja, a ako misle da je bolje u entitetskim uredima, preporučujem im da konkurišu tamo i zaposle se", rekao je Kasumović.

Šego je kazao da su o ovom problemu upoznali sve nadležne bh. institucije, ali i Evropsku komisiju, visokog predstavnika te Svjetsku banku. Tvrdi da su dobili podršku međunarodnih institucija dok bh. administracija u posljednje vrijeme ćuti.

Prema prepisci koja se duže vrijeme vodi između Kancelarije za reviziju i Ministarstva finansija i trezora BiH, vidljivo je da se različito tumači da li Zakon o reviziji treba da bude iznad Zakona o platama, te da li revizori treba da imaju primanja po starim odredbama do završetka upravnog spora.

Revizori su podsjetili odgovorne u Ministarstvu finansija i trezora BiH da su svim uposlenicima plate umanjene od kada je u primjeni Zakon o platama te da su oni jedina institucija kojoj se to desilo.

Ističu da je u njihovom slučaju prekršen i Ustav BiH zbog umanjenja plata, jer, prema ustavnim odredbama, izabranim licima ne mogu biti smanjene plate tokom mandata.