EU je potvrdila evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana i Turske ukoliko ispune sve neophodne uslove, ali je široka podrška javnosti od izuzetne važnosti za održivost procesa proširenja. Održavanje momentuma reformskih procesa i kredibilitet politike proširenja u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima Jugoistočne Evrope predstavlja poseban izazov unutar Komunikacijske strategije proširenja Evropske komisije.

Unutar IPA 2009 Programa informisanja i komunikacija, EK Generalna direkcija za proširenje planira podržati seriju projekata koji su usmjereni na omogućavanje i unaprijeđenje bolje informisanosti o Evropskoj uniji i njenim politikama, sa posebnim fokusom na pitanja vezana za politiku proširenja Evropske unije. Ukupni indikativni iznos koji će biti dostupan unutar ovog poziva na dostavljanje projekata je 700 000 eura.

Opšti cilj poziva za dostavljanje projekta je da doprinese boljoj informisanosti građana zemalja korisnica programa IPA o politikama EU i njihovoj važnosti za svakodnevni život građana kao i evropskoj perspektivi regije.

Specifični ciljevi poziva za dostavljanje projekta su:

 

  • Povećati proizvodnju i emitovanje kvalitetnih TV programa o politikama EU u zemljama korisnicama IPA programa.

  • Stimulisati informisanu javnu debatu u zemljama korisnicama IPA programa o prednostima i izazovima procesa pristupanja Evropskoj uniji.

  • Poboljšati poziciju nezavisnih medija i standarde televizijske produkcije u zemljama korisnicama IPA programa kroz partnerstvo, razmjenu programa i informacija.

 

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 19. januar 2010. godine

 

Više informacija o načinu apliciranja i ko se može prijaviti, moguće je ponaći na internetstranicama:

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm 

ili

http://europa.ba