E-kapija: Direkcija za evropske integracije BiH uz podršku Agencije za međunarodni razvoj Kraljevine Španjolske organizovala je 29. novembra 2009. godine radionicu pod nazivom "Kako uspješno sarađivati sa ekspertima".

Radionicu, koja je namijenjena državnim službenicima, voditeljima projekata u cilju sticanja znanja i vještina potrebnih za implementaciju projekata, otvorila je Zara Halilović, pomoćnik direktora Direkcije za evropske integracije u Sektoru za koordinaciju pomoći EU, navodi se u saopćenju.

Poseban osvrt na radionici dat je na zahtjeve predstojećeg Decentralizovanog sistema upravljanja pomoći, koji će pred državne institucije nametnuti veće odgovornosti pri implementaciji projekata.

Radeći u grupama na "studijama slučaja" učesnici su stekli praktična znanja o tome kako treba "čitati" projektni zadatak; kako osigurati relevantnost projekta i uspješnu koordinaciju sa EU projektom i ekspertima, te procedurama vezanim za tehničke aspekte implementacije projekta.