Napredak u implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u odnosu na prethodni izvještaj (april – juni 2009) je veći za 1,23% i sada iznosi 37,69%, novi su podaci zabilježeni u Izvještaju o napretku praćenja provedbe mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, a koji je Vijeću ministara na razmatranje uputio  Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Od početka implementacije Akcionog plana 1 Strategije RJU u BiH pa do 30. septembra 2009. najveći napredak u implementaciji ostvaren je u reformskoj oblasti Javne finansije: 43,61%, a najmanji u oblasti Informacijske tehnologije  28,72%.

Institucije uprave u Federaciji BiH ispunile su najviše mjera iz oblasti Institucionalna komunikacija (56,29%), dok je najmanji napredak (13,59) ostvaren na polju Informacionih tehnologija.  Republika Srpska ispunila je 51,21 posto mjera iz oblasti IK, a najmanje mjera (32,82 posto) ispunjeno je na polju IT. Više od polovine mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, tačnije 52,89 posto, ispunile su institucije uprave u Brčko distriktu i to u oblasti Informacione tehnologije. Brčko distrikt do sada je najmanje mjera ispunio u oblasti Institucijska komunikacija i to 19,57.  Na državnom nivou najviše napretka ostvareno je u oblasti javnih finansija (49,47%),  a najmanje mjera je ispunjeno u oblasti  IT,  15,16 posto.

Nivo i kvalitet saradnje Ureda koordinatora sa predstavnicima Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH, te institucija BiH je unaprijeđen, ali poteškoća i dalje ima. Najveće poteškoće su u nedovoljnom informiranju i nedovoljnoj uključenosti Ureda koordinatora u procese izmjene zakonskih i podzakonskih akata, kojima se neposredno utječe na ispunjenje dogovorenih reformskih mjera. Druga poteškoća ogleda se u neblagovremenom pružanju informacija koje su potrebne Uredu za praćenje i izvještavanje o reformskim procesima. I u ovom izvještaju Ured je još jednom ukazao na činjenicu da je koordinatorima za reformu javne uprave Vlade FBiH i Vlade RS  dalje ovaj posao dodatni angažman, što ima negativan utjecaj na njihovu efikasnost. Također, politička koordinacija utvrđena Zajedničkom platformom o načinu i mehanizmima provedbe Akcionog plana 1 Strategije RJU je izostala. Koordinacijski odbor za ekonomski razvoj i evropske integracije ni u trećem kvartalu 2009. nije razmatrao provedbu Strategije RJU u BiH.

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave do sada je odobrio 14 projekata u vrijednosti 9.504.551,61 KM (bez PDV-a). Implementacija dva projekta i to „Strateško komuniciranje“ i „Uspostavljanje mreže info polica“ je u toku, te se očekuje potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačima i početak implementacije sedam projekata (koji su trenutno u proceduri javnih nabavki), dok je ostalih pet projekta u fazi pripreme tenderske dokumentacije ili u fazi pripreme projektnih prijedloga i ili zadataka.