Reci.ba: U augustu ove godine stopa nezaposlenosti mladih (ispod 25 godina) u eurozoni iznosila je 19.7%, a u EU 27 19.8%, prema podacima Statističkog ureda Europske unije (Eurostat). EU 27 se odnosi na zemlje članice EU, a eurozona (EU 16) obuhvata Belgiju, Njemačku, Irsku, Grčku, Španiju, Francusku, Italiju, Kipar, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Portugal, Sloveniju, Slovačku i Finsku.

U poređenju sa augustom iz prošle godine stopa nezaposlenosti mladih je porasla, sa 15.6% u eurozoni i 15.5% u EU 27. Najniža stopa nezaposlenosti zabilježena je u Nizozemskoj (6.3%), a najveća u Španiji (39.2%) i Litvaniji (31.2% u drugom kvartalu 2009.).

Ukupna stopa nezaposlenosti kontiniurano raste, u eurozoni je stopa nezaposlenosti bila 9.6% u augustu 2009, u poređenju sa 9.5% u julu, dok je u augustu prošle godine stopa nezaposlenosti bila 7.6%.

Stopa nezaposlenosti u EU 27 je bila 9.1% u augustu ove godine, u julu 9.0%, a u augustu prošle godine bila je 7.0%.

U eurozoni je zabilježena najveća stopa nezaposlenosti od marta 1999. godine, a u EU 27 od marta 2004. godine, objavljeno je na portalu Reci.ba.