Bosna i Hercegovina ratifikovala je Sporazum o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je Odluku o ratifikaciji donijelo na 60. sjednici, a objavljivanjem u Službenom Glasniku Bosne i Hercegovine Odluka je i zvanično stupila na snagu. Time je Bosna i Hercegovina ozvaničila svoju ulogu članice ReSPA-e i jednog od ugovornih organa u njenom osnivanju.

Ideja o Regionalnoj školi za javnu upravu (Regional School of Public Administration – ReSPA) zaživjela je kroz Protokol o saradnji i osnivanju Regionalne škole za javnu upravu, koji je potpisan u Briselu, 2. maja 2006. godine. Potpisnice Protokola bile su Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republike Makedonija, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, koja zastupa Kosovo u skladu sa Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, i u prisustvu Evropske komsije. Navedene zemlje ujedno su i članice ReSPA-e.

Sporazum o uspostavljanju identifikuje ReSPA-u kao međunarodnu organizaciju, sa sjedištem u Danilovgradu, u Crnoj Gori.

Kao ciljevi ReSPA-e istaknuti su:

  • Unaprijeđenje saradnje u oblasti javne uprave među članicama ReSPA-e;
  • Jačanje razmjene sa državama članicama Evropske unije i evropskog ekonomskog prostora;
  • Jačanje administrativnih kapaciteta u oblasti javne uprave članica ReSPA-e koji su potrebni u procesu evropskih integracija;
  • Izgradnja ljudskih resursa u oblasti javne uprave članica ReSPA-e u skladu sa principima evropskog administrativnog prostora.

Planirane aktivnosti ReSPA-e su iz domena javne uprave. Tu spadaju analiza regionalnih potreba, edukacija javnih službenika, razvoj i unaprijeđenje edukacionih sistema, uspostavljanje mreže, razmjene i zajednica za praktičan rad, razvoj resursa za informisanje, te izrada i razvoj metodologije i materijala za edukaciju.

Predviđeno je da se aktivnosti provode u okviru javnih uprava zemalja članica i u saradnji sa njima.

Više informacija o ReSPA, strukturi, organizaciji, aktivnostima i misiji moguće je pronaći na ReSPA web portalu .

Bosna i Hercegovina će, kao jedna od članica, učestvovati u radu ReSPA-e kroz imenovanog predstavnika u Upravnom odboru, organu koji donosi odluke. Uloga Upravnog odbora je da da smjernice i nadgleda napredak u implementaciji ciljeva institucionalizacije, obuke i uspostave mreža. U skladu sa članom 3. Protokola o saradnji i osnivanju Regionalne škole za javnu upravu, sjednice UO se održavaju najmanje dva puta godišnje u zemljama Zapadnog Balkana.