U sjedištu Ministarstva sigurnosti BiH u Sarajevu juče je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji između institucija uključenih u proces integriranog upravljanja državnom granicom Bosne i Hercegovine. Potpisnici sporazuma su rukovodioci institucija koje imaju određene nadležnosti u oblasti vršenja granične kontrole državne granice Bosne i Hercegovine, i to: Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti integriranog upravljanja granicom u BiH predstavlja i jedan od uvjeta Mape puta za liberalizaciju viznog režima za BiH, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Sporazum je, kako se navodi, izrađen u okviru rada Državne komisije za integrirano upravljanje granicom BiH koja je uspostavljena odlukom Vijeća ministara BiH i ima nadležnost za nadzor i implementaciju Strategije i Akcionog plana integriranog upravljanja granicom.

Sporazumom se regulirajuu osnove saradnje između strana potpisnica u obavljanju poslova iz njihovih nadležnosti u vezi s granicom i graničnim prijelazima radi omogućavanja nesmetanog legalnog protoka ljudi, robe i prijevoznih sredstava i radi sprječavanja, dokumentiranja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja koji su u vezi s državnom granicom Bosne i Hercegovine.

Saradnja je predviđena na lokalnoj, reginalnoj i centralnoj razini između uključenih službi, i to u oblastima razmjene podataka, zajedničke nabavke i korištenja opreme na graničnim prijelazima, organizacije i provođenja zajedničkih akcija, zajedničke analize rizika, imenovanja službenika za kontakt, održavanja zajedničkih sastanaka, zajedničkog usavršavanja i obuke službenika, zajedničkog informiranja javnosti kao i drugih aktivnosti koje će voditi usklađenom radu i poboljšanoj koordinaciji između tih institucija, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.