У сједишту Министарства безбједности БиХ у Сарајеву јуче је потписан споразум о међусобној сарадњи између институција укључених у процес интегрисаног управљања државном границом Босне и Херцеговине. Потписници споразума су руководиоци институција које имају одређене надлежности у области вршења граничне контроле државне границе Босне и Херцеговине, и то: Министарство безбједности БиХ, Гранична полиција БиХ, Служба за послове са странцима БиХ, Управа за индиректно опорезивање БиХ, Канцеларија за ветеринарство БиХ, Управа БиХ за заштиту здравља биља, Федерална управа за инспекцијске послове, Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске и Влада Брчко Дистрикта.

Потписивање Споразума о сарадњи у области интегрисаног управљања границом у БиХ представља и један од услова Мапе пута за либерализацију визног режима за БиХ, саопштено је из Министарства безбједности БиХ.

Споразум је, како се наводи, израђен у оквиру рада Државне комисије за интегрисано управљање границом БиХ која је успостављена одлуком Савјета министара БиХ и има надлежност за надзор и имплементацију Стратегије и Акционог плана интегрисаног управљања границом.

Споразумом се регулишу основе сарадње између страна потписница у обављању послова из њихових надлежности у вези с границом и граничним пријелазима ради омогућавања несметаног легалног протока људи, робе и превозних средстава и ради спрјечавања, документирања и откривања казнених дјела и прекршаја који су у вези с државном границом Босне и Херцеговине.

Сарадња је предвиђена на локалном, региналном и централном нивоу између укључених служби, и то у областима размјене података, заједничке набавке и кориштења опреме на граничним прелазима, организације и спровођења заједничких акција, заједничке анализе ризика, именовања службеника за контакт, одржавања заједничких састанака, заједничког усавршавања и обуке службеника, заједничког информисања јавности као и других активности које ће водити усклађеном раду и побољшаној координацији између тих институција, саопштено је из Министарства безбједности БиХ.