Porezna uprava FBiH od 1. septembra počinje s procesom izdavanja poreznih kartica poreznim obveznicima koji su dostavili Zahtjeve za izdavanje poreznih kartica Poreznoj upravi FBiH nakon 1. jula 2009., a kada je počeo proces prijema zahtjeva za izdavanje poreznih kartica.

Porezna kartica je evidencija s podacima o ukupnom faktoru ličnog odbitka poreznog obveznika – rezidenta na osnovu kojeg on ostvaruje pravo na osnovni lični odbitak i umanjenje porezne osnovice po osnovu izdržavanja članova uže porodice.

Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava FBiH na pismeni dokumentovani zahtjev poreznog obveznika.

Izdavanje porezne kartice se vrši nakon što Porezna uprava FBiH izvrši kontrolu podataka unesenih u Zahtjev za izdavanje porezne kartice.

Do sada je Poreznoj upravi FBiH dostavljeno više od 27.946 Zahtjeva za izdavanje poreznih kartica koji su u postupku obrade. S obzirom da je to tek pet posto primljenih zahtjeva, Porezna uprava FBiH u narednom periodu očekuje konstanatan priliv novih zahtjeva (oko 450.000).

Porezna uprava FBiH podsjeća da porezni obveznici – poslodavci koji nisu dostavili zahtjeve za izdavanje poreznih kartica svojih uposlenika do 1. septembra 2009. mogu to učiniti i nakon 1. septembra, a najkasnije do kraja decembra 2009. saopćeno je iz Porezne uprave FBiH, prenosi portal ekapija.