Nezavisne novine: Više od 4.500 mjesta nakon prvog upisnog roka brucoša ostalo je nepopunjeno na fakultetima osam javnih univerziteta u BiH.

Konkurs za drugi upisni rok gotovo svi univerziteti objavljuju tokom ove sedmice, a prijemni ispiti za kandidate koji se prijave u ovom roku bit će organizirani početkom septembra. Prema podacima predstavnika univerziteta u BiH, najviše slobodnih mjesta ostalo je na tehničkim fakultetima, dok su gotovo sva mjesta popunjena na fakultetima društvenih nauka.

Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banjaluci, kaže kako na fakultetima ovog univerziteta ima još 1.215 slobodnih mjesta za brucoše.

"Mjesta su popunjena na fakultetima društvenih nauka, na Arhitektonsko-građevinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom i na Medicinskom fakultetu", rekao je Stanić.

Dodao je kako je najmanje interesovanje za fiziku i hemiju, te da će za ove studijske programe, kako bi bili popunjeni, biti neophodno organizovati i treći upisni rok.

"Konkurs je već objavljen, a kandidati će dokumente moći predavati od 24. do 28. avgusta. Prijemni ispiti biće organizovani 1. septembra, tako da ćemo upis okončati do 7. septembra", objasnio je jučer Stanić.

Na 18 fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo ostalo je oko 600 slobodnih mjesta. Mitar Novaković, rektor ovog univerziteta, tvrdi kako su popunjeni Pravni, Ekonomski i Pedagoški fakultet, te da najviše slobodnih mjesta ima na fakultetima tehničkih nauka. I na ovom univerzitetu prijemni ispiti bit će organizovani početkom septembra, kako bi upis završio do 7. septembra.

Na fakultetima Univerziteta u Zenici ima oko 300 slobodnih mjesta i to uglavnom za redovne samofinansirajuće i vanredne studente. Rektor zeničkog Univerziteta Sabahudin Ekinović kaže da je upisna kvota za studente koji će biti finansirani iz budžeta Vlade Zeničko-dobojskog kantona popunjena.

Na fakultetima Sveučilišta u Mostaru ostalo je od 50 do 100 slobodnih mjesta za brucoše. Medicinski, Građevinski i Fakultet računarstva su popunjeni, dok na ostalim fakultetima ima još slobodnih mjesta.

Džemo Tufekčić, rektor Univerziteta u Tuzli, ističe da je kvota ovog univerziteta bila 2.810 brucoša, te da je ostalo 540 slobodnih mjesta.

"Najviše slobodnih mjesta ima na Prirodno-matematskom i Rudarsko-geološkom fakultetu. Ostalo je i nešto slobodnih mjesta na Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu. Nijedan kandidat u prvom roku nije primljen na Odsjeku za turski jezik, tako da i ovdje ima dosta slobodnih mjesta", rekao je Tufekčić.

Iz Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo saopćili su kako će se u drugom upisnom roku na fakultetima Univerziteta u Sarajevu moći upisati 953 brucoša. I na Pravnom fakultetu ovog univerziteta popunjena su sva mjesta, dok su na Filozofskom fakultetu ostala 194 slobodna mjesta za redovne studente, koje će finansirati Vlada KS, 69 mjesta za redovne samofinansirajuće studente, 230 mjesta za vanredne i 19 slobodnih mjesta za strane državljane. Na Šumarskom fakultetu ostala su 94 slobodna mjesta za redovne i 10 mjesta za strane državljane.

"Prijemni ispiti za drugi upisni rok organizirat će sami fakulteti i to u prvoj polovini septembra. Na Akademiji likovnih umjetnosti prijemni ispiti za 42 kandidata, koliko ima slobodnih mjesta za redovni studij, bit će organiziran 24. avgusta i trajat će pet dana. Na Ekonomskom fakultetu, na kojem ima 74 slobodna mjesta za učenje na daljinu, neće biti organizovan prijemni ispit", saopćeno je iz Ministarstva obrazovanja KS.

Zoran Kazazić, generalni sekretar Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, istakao je kako je na osam fakulteta ovog univerziteta za drugi upisni rok ostalo još 844 slobodna mjesta, te da je u prvom roku primljeno 1.166 brucoša. Istakao je kako će konkurs uskoro biti raspisan, a prijemni ispiti organizirani početkom narednog mjeseca.

Podatke o broju slobodnih mjesta za upis studenata na prvu godinu nismo uspjeli dobiti od predstavnika Univerziteta u Bihaću.