Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH usvojilo je manje od polovine svojim programom rada predviđenih zakona čije je izglasavanje planirano u prvih šest mjeseci ove godine.

"Rokovi za usvajanje prijedloga zakona o državnoj imovini, promociji malih i srednjih preduzeća, obligacionim odnosima, popisu stanovništva, zabrani fašističkih djelovanja, nestalim osobama, kulturnom nasljeđu, denacionalizaciji i drugih su do juna ove godine", stoji u Programu rada Vijeća ministara BiH.

U izvještajima o urađenom ovi zakoni ne spominju se kao realizirani. Vijeće ministara planiralo je, a nije usvojilo niti zakone o suzbijanju korupcije, uredu za borbu protiv korupcije te izmjene zakona o Tužilaštvu BiH, finansiranju političkih stranaka, nestalim osobama, suzbijanju upotrebe opojnih droga i ravnopravnosti spolova.

Vijeće ministara BiH planiralo je u prvih pola godina usvojiti 62 nova ili izmjene i dopune postojećih zakona. Prema izvještajima sa sjednica usvojeno je oko 25 zakona.

"Usvojeni su zakoni o duhanu, slobodnim zonama, akcizama, osnovama naučnoistraživačke djelatnosti, protuminskom djelovanju, zabrani diskriminacije, izmjene zakona o sprečavanju pranja novca, plaćama i drugi", navodi se u izvještajima o radu Vijeća ministara BiH.

Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, kaže kako realizacija programa rada njegove vlade ne ide lako te da stalno upozorava ministre kako se moraju držati planirane dinamike.

"Ministri su sami napravili programe iz svojih resora i sad ih se moraju držati. Na to ih stalno upozoravam. Mi imamo i dodatni problem, jer nam parlament vraća zakone koje jednoglasno usvojimo. Mislim da to nije uredu. Jasno je da nemamo stoprocentnu realizaciju, ali mislim da smo ove godine bolji nego ranijih", rekao je Špirić. Dodao je kako vjeruje da će do kraja godine stepen realizacije Programa rada Vijeća ministara biti zadovoljavajući.