Oslobođenje: Od 60 državnih institucija, agencija i uprava, čije je finansijske izvještaje o poslovanju u prošloj godini kontrolirao Ured za reviziju institucija BiH, samo je njih 24 dobilo pozitivno očitovanje, dok je za četiri dat pozitivan stav sa skretanjem pažnje. Čak za 31 instituciju dato je mišljenje sa rezervom.

Kako je rekao Milenko Šego, glavni revizor institucija BiH, time je 46 posto institucija naše zemlje dobilo pozitivno mišljenje. No, gledajući po visini rashoda, radi se o svega 28 posto, s obzirom na to da je kod svih onih koji su dobili pozitivan stav evidentiran rashod od 162.657.911 KM ili 20,5 posto (ukupno 793.541.488 u svim institucijama BiH).

Nedostaci i propusti

Kada se uzme u obzir da se među ovim institucijama nalazi i Granična policija sa 8,34 posto, ispada da je čak 79,50 posto ukupnog rashoda, odnosno 630 miliona KM potrošnje lani imalo neke nedostatke i propuste, naveo je Šego.

Ko nije poštovao javne nabavke

Od ukupno 122 miliona KM javnih nabavki institucija BiH Ured za reviziju kontrolirao je 58 miliona KM. Ustanovljeno je kako je čak 11.760.000 KM javnih nabavki bilo za kupovinu novih vozila. No, 1.892.281 KM državnih sredstava je utrošeno a da uopće nije korišten sistem javnih nabavki. To je evidentirano kod 15 institucija. Oni koji su nabavljali mimo javnih nabavki su: FIPA, Konkurencijsko vijeće, SIPA, Institut za mjeriteljstvo, ministarstva civilnih poslova, ljudskih prava i izbjeglica, vanjskih poslova, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i finansija i trezora, te Direkcije za civilnu avijaciju, Agencija za identifikaciju dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Institut za intelektualno vlasništvo  te Ured za zakonodavstvo BiH.

Iako je Ured za reviziju institucija BiH u toku prošle godine napravio nalaze i podijelio 290 preporuka, njihova implementacija u praksi provodi se u 50 do 60 posto slučajeva (evropski prosjek 90 posto). Glavni revizor institucija BiH cijeni kako je provedba preporuka nezadovoljavajuća, ali da postoji pozitivan trend njihovog uvažavanja. Institucije koje i dalje ne postupaju prema preporukama Ureda za reviziju su ministarstva odbrane, vanjskih poslova i finansija i trezora, te Agencija za promociju stranih investicija (FIPA) i Ured za zaštitu bilja.

Prema podacima Ureda za reviziju, u toku prošle godine iz budžeta državnih institucija za plaće i naknade potrošeno je čak 415.216.312 KM, što je 12 posto više nego godinu ranije (2007). Za putne troškove potrošeno je 18.328.116 KM ili šest posto više, a od ovih sredstava samo na dnevnice odnosi se osam miliona KM. Za PTT troškove institucije su utrošile 10.761.000 KM, od čega na fiksne telefone 5.268.000, a mobitele dva miliona KM. Komunalne usluge koštale su budžetske korisnike u prošloj godini 19.202.000 KM, što je za 22 posto više, na benzin je potrošeno 3.022.000 KM ili 37 posto više nego 2007, a dizel gorivo oko osam miliona ili deset posto više.

Redovno školovanje

Institucije BiH u prošloj godini za reprezentaciju su utrošile 4.208.000 KM ili 22 posto više nego 2007, a razna obrazovanja i usavršavanja, od koji su brojna za redovno školovanje i postdiplomske studije, što je ocijenjeno neprihvatljivim, čak 4,7 miliona KM. Pravne usluge koštale su lani 2,8 miliona (38 posto više), a za ugovore o djelu izdvojeno je 4,8 miliona KM, dok je za ugovore o privremenim i povremenim poslovima isplaćeno 2.064.000 KM ili deset posto više. Na tekuće održavanje utrošeno je čak 21.903.000 KM (48 posto više), naknade za prevoz 24,8 miliona (22 posto više), korištenje privatnog vozila u službene svrhe 121.000 KM (15 posto više), a troškove smještaja 8.952.000 KM.

Drastično su porasli troškovi za odvojeni život, za što je u prošloj godini isplaćeno čak 15.852.890 KM ili 70 posto više nego 2007, za naknade za ishranu (topli obrok) utrošeno je 42.538.000 KM (13 posto više), regres 12 miliona KM, a korištenje taksi-usluga 178.000 KM (15 posto više), dok je za troškove zakupa izdvojeno lani 25.376.139 ili 46 posto više.