Povodom obilježavanja Dana javne službe, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH organizirao je u petak, 26. juna 2009. godine Dan otvorenih vrata za predstavnike nevladinog sektora u BiH.

Glasnogovornica Ureda informirala je predstavnike nevladinog sektora o procesu reforme javne uprave, implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave ali i o projektima koji će biti realizirani, a koje je odobrio Fond za reformu javne uprave.  

Predstavnici nevladinog sektora ukazali su na sporost reforme javne uprave u BiH te su ocijenili da je administracija neefikasna i skupa.  Prema njihovom mišljenju građani ne shvataju dovoljno šta su zadaće Ureda niti kakve se reforme provode ali očekuju od Ureda da reformiše upravu u BiH.     

S ciljem bolje komunikacije s građanima Ured je postavio sanduče na fasadi poslovne zgrade, u ulici Vrazova 9 u Sarajevu. Sanduče je namjenjeno bh. građanima za prijedloge, sugestije i savjete kako poboljšati rad uprave u BiH. Ovim je Ured, ujedno, ispunio mjeru iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave iz oblasti Institucijska komunikacija.