Sastanak članova Upravnog odbora Projekta razvoja informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima (BH-HRMIS) održan je 11.06.2009. godine u prostorijama Delegacije evropske komisije.

Na sastanku je prezentovan privremeni izvještaj o napretku (interim progress report), koji obuhvata vremenski period od 16.09.2008. do 30.04.2009. godine., a sa ciljem upoznavanja članova Upravnog odbora sa aktivnostima i mogućim rizicima u implementaciji projekta.

Članovi Upravnog odbora usvojili su Privremeni izvještaj o napretku, a predloženo je i da se slijedeći sastanak održi u januaru naredne godine.