Oslobođenje: Informacijsko-komunikacijske tehnologije imaju nezamjenjivu ulogu u privrednom uspjehu zasnovanom na znanju i one su najjače, najjeftinije i najbrže sredstvo za povećavanje konkurentnosti, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić prilikom otvaranja prve regionalne konferencije o poslovnim procesima i upravljanju znanjem BPM&KM Conference 2009. jučer u Sarajevu.

Moto ove konferencije je "Konkurentnost kroz inovacije i upravljanje poslovnim procesima". Vodeći domaći i inostrani stručnjaci iz privrede, javnog sektora i univerziteta tokom dva dana prezentovat će najnovija znanja i iskustva iz ove oblasti.

"Nadam se da smo pokrenuli proces koji će trajati i da će upravljanje znanjem i novim tehnologijama doprinijeti da kvalitetnije koristimo računare koje imamo. Vjerujem da bazična znanja ne razlikuju biznis i javnu upravu, a znanje iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija je upravo bazično znanje", rekao je predsjednik Organizacionog odbora konferencije profesor Slavko Vidović.

Prema riječima dekana Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Veljka Trivuna, procesi o kojima će se tokom konferencije govoriti predstavljaju svijetlu budućnost.

Korištenje novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i upravljanje znanjem trebaju pomoći BiH da što prije prijeđe tranzicijski put i poveća konkurentnost naše, trenutno slabašne, ekonomije, dodao je predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Milan Lovrić.

Tokom predavanja "Konkurentnosti kroz inovacije i upravljanje poslovnim procesima" profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zlatko Lagumdžija je kazao da živimo u vrijeme brzih promjena u kojem opstaju kompanije koje uspijevaju da umreže znanje, inovacije, poslovne procese i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

"Ovim parametrima ne treba samo upravljati, treba voditi promjene. Kada se ova četiri parametra umreže, oni stvaraju kompetitivnost", kazao je Lagumdžija.

"Živimo u vremenu u kojem su emocije iz kamenog doba, uvjerenja iz srednjeg vijeka, a tehnologija božanska", kazao je Lagumdžija tokom predavanja.

On je kazao da je kompetitivnost znati ono što drugi ne znaju, odnosno, barem saznati prije drugih, upravljanje znanjem je upravo to, zanati prije nego što drugi saznaju.

Tokom dva dana trajanja konferencije biće prezentirano 55 radova, a glavne teme koje se obrađuju su upravljanje poslovnim procesima u privredi i javnoj upravi, digitalizacija procesa kao osnova e-poslovanja, modeli poslovnih procesa vodećih industrija, alati i mjerljivost poslovnih procesa dok će iz područja upravljanja znanjem biti riječi i o leadershipu.

BPM&KM Conference 2009. pokrenula je kompanija Infodom Sarajevo, kompanija kćer Infodoma Zagreb.