Ured koordinatora za reformu javne uprave zajedno sa SIGMA-om (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) koja pruža aktivnu podršku reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini organizira 8. i 9. juna ove godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH radionicu „Harmonizirani upravni postupak u BiH – građani i poslovni sektor zahtijevaju pravnu sigurnost i učinkovitost“.

Cilj radionice je upoznati predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti sa najboljim evropskim praksama u oblasti upravnog odlučivanja.

O aktivnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave na području općeg upravnog postupka govorit će Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave, dok će eksperti SIGMA-e, Wolfgang Rusch, prof. dr. Ulrich Karpen i prof. dr. Zarije Seizović, govoriti o jedinstvenom sistemu općih upravnih procedura u federalnoj državi  na primjeru iskustva Federalne Republike Njemačke, pravnim principima upravnih procedura u Evropskom administrativnom prostoru i reformi postojećeg upravnog zakonodavstva – potrebe građana i očekivanja u BiH.

Reforma upravnog odlučivanja primarni je uslov za osiguranje efikasnosti, učinkovitosti i predvidljivosti javne uprave u pružanju javnih usluga društvu. Reformom će se ojačati upravno odlučivanje kao ključna komponenta interakcije između uprave i građana, te će se učiniti funkcionalnim, pouzdanim, efikasnim, transparentnim i odgovornim sredstvom jedne moderne javne uprave usmjerene ka građanima koje opslužuje, bolje osposobljene za pridruživanje Evropskom upravnom prostoru.