Nezavisne novine: Savjet ministara BiH usvojio je juče prijedloge četiri zakona koji su uslovi Evropske komisije za liberalizaciju viznog režima i uputio ih bh. parlamentu na razmatranje po hitnoj proceduri.

Nikola Špirić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, stoga je jučerašnju sjednicu okarakterisao kao najuspješniju od kada je ovaj saziv preuzeo izvršnu vlast u BiH.

Bez konsenzusa o stranim sudijama

Savjet ministara juče nije usvojio izmjene i dopune Zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH koje su se odnosile na mandat stranih sudija jer nije bilo konsenzusa. Špirić je kazao da su za izmjene bila samo dva ministra Dragan Vrankić i Bariša Čolak, a svi ostali su bili protiv. "Mandat stranih sudija je pet godina i zasniva se na sporazumu čiji je potpisnik Predsjedništvo BiH, rok za mandat stranim sudijama ističe 18. decembra i dobro je da smo počeli da razgovaramo o tome", kazao je Špirić. Savjet ministara održao je juče tematsku sjednicu o napretku BiH ka NATO-u, gdje je zaključeno da je napravljen veliki napredak. Špirić je pokrenuo inicijativu da parlament BiH usvoji rezoluciju o opredijeljenosti BiH za priključenje EU.

Špirić je kazao da su nakon usaglašavanja usvojeni prijedlozi zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, graničnoj kontroli, zatim kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

"Odmah sam uputio pismo rukovodstvima oba doma Parlamentarne skupštine BiH da sazovu zajedničku sjednicu i usvoje ove zakone po hitnoj proceduri, odnosno bez amandmana, kako bismo Briselu dali signal da smo opredijeljeni za evropski put i obezbijedili liberalizaciju viznog režima za naše građane", kazao je Špirić i dodao da očekuje kako će biti nadoknađeno izgubljeno vrijeme kod predlaganja i usaglašavanja ovih zakona.

Naglasio je da je Savjet ministara juče donio odluku o obavezi međusobnog usklađivanja entitetskih, kantonalnih i propisa Brčko distrikta o oružju i njihovim usklađivanjem s međunarodnim aktima.

"Ova je odluka plod kompromisa i saradnje sa svim ovim institucijama u BiH, a posebno sa Delegacijom Evropske komisije u BiH koja je pomogla da se dođe do rješenja", rekao je Špirić.

Jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima koji još nije usaglašen je zakon o prevozu opasnih materija u BiH.

"Nigdje u 'mapi puta' ne piše da to mora biti zakon, nego da ova oblast mora biti regulisana u skladu s preporukama EU. Vjerujem da će se postići kompromis i za to, ali je važno da usvajanjem ova četiri zakona pokažemo spremnost i vjerujem u pozitivne ocjene onih koji prate napredak BiH ka EU", istakao je Špirić.

Objasnio je da zemlje članice EU već imaju nacrt izvještaja o napretku BiH, a da se konačna verzija očekuje na jesen.

Savjet ministara juče je usvojio i izmjene Zakona o imunitetu BiH koji je usklađen sa standardima EU. Izmijenjen je i Zakon o državnoj himni BiH, gdje se u tekst ubacuju riječi "more" i cijeli naziv Bosne i Hercegovine. Savjet ministara juče je imenovao Sinišu Macana za direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), a za zamjenika Mirsada Džaferovića.