Službenice Ureda, stručne savjetnice za reformske oblasti Javne finansije i Institucionalna komunikacija održale su u martu predavanja o reformi javne uprave studentima Fakulteta za javnu upravu iz Sarajeva i Ekonomskog fakulteta na Palama.