Oslobođenje: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom kod pravnih osoba u BiH za mart 2009. iznosila je 790 maraka, što pokazuje nominalni pad za jedan posto u odnosu na decembar 2008, rekao je direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović na konferenciji za novinare u petak u Sarajevu.

"Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za mart 2009. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 8,9 posto i to zbog uvođenja poreza na platu od januara ove godine", kazao je on.

Za prvi kvartal 2009. godine prosječna neto plaća po zaposlenom kod pravnih osoba u BiH iznosila  je 788 maraka, dok je u istom periodu 2008. iznosila 706 maraka.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u istoj kategoriji uposlenih za mart 2009. iznosila je 1.203 marke, što pokazuje nominalni rast za 1,7 posto u odnosu na decembar 2008. Prosječna mjesečna bruto plaća za mart 2009. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 12,0 posto.