„Održivost reformi javne uprave u centralnoj i istočnoj Europi pet godina nakon pristupanja EU“  naziv je novog dokumenta koji je objavila SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management).

Dokument govori o reformi javne uprave, koju su zemlje centralne i istočne Europe preuzele, da bi se pripremile za pristup EU maja 2004. godine.  

Fokusira se na opis trenutne situacije u 8 zemalja (Litvanija, Latvija, Estonija, Mađarska, Slovenija, Poljska, Slovačka i Češka) te istražuje do koje mjere su te  zemlje nastavile reformu javne uprave nakon pristupa, kao i mjere do kojih njihovi sistemi državne uprave trenutno odgovaraju europskim načelima uprave.

Pristupanje EU podrazumijevalo je novu fazu za razvoj državne uprave. Njihove vlade trebale su uglavnom lokalne inicijative za dalje ulaganje u sisteme državne uprave. Prije pristupanja, jačanje kapaciteta je EU učinila uslovom za članstvo. Razvoj upravnih kapaciteta uključivao je zahtjev za osnivanjem profesionalnih i nepolitiziranih sistema državne uprave u tadašnjim zemljama-kandidatima. Politika reforme javne uprave bila je bazirana na “načelima za tzv. prostor europske uprave”. Cilj politike bio je upotpuniti pokušaje Europske unije da razvije sektorske upravne kapacitete u oblasti acquis communautaire.

Sadržaj dokumenta, na engleskom jeziku, pogledajte ovdje.