Reforma javne uprave u BiH, trendovi u javnoj upravi u zemljama EU, te reforme u oblasti javnih finansija bile su teme predavanja koje su predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave održale danas na Ekonomskom fakultetu Istočno Sarajevo.

Osvrnuvši se i na reforme u oblasti informacionih tehnologija, Marina Kavaz – Siručić, stručna savjetnica za reformu javne uprave u oblasti Intitucionalna komunikacija naglasila je da mnogi izjednačavaju pojam e-vlade sa pojmom “vlada bez papira” te dodala da je takvo razmišljanje pogrešno.

“Elektronska vlada je nešto drugo, to je komunikacija sa javnom upravom od kuće, elektronskim putem”, kazala je Kavaz – Siručić. Ona je napomenula da standardi Evropske komisije govore o ostvarenju 20 e-usluga koje je potrebno učiniti dostupnim i građanima u BiH, kao što su, na primjer, lična dokumenta, socijalni doprinosi…

Kada je riječ o trendovima u javnoj upravi, Kavaz – Siručić je istakla da su to, između ostalog, javno-privatno partnerstvo (u Njemačkoj vlada zajedno sa privatnim sektorom gradi auto-ceste), novi model zapošljavanja (u Švedskoj država unajmljuje agencije koje pronalaze sposobne stručnjake), ali i dvosmjerni dijalog sa građanima (države provode kampanje kako bi ispitale mišljenje građana)…    

 “Jedan od dokaza da smo i mi okrenuti ka građanima je i Interaktivna mapa javne uprave u BiH, koju je izradio Ureda koordinatora”, kazala je Kavaz – Siručić.

Interaktivna mapa uprave postavljena je na web stranici Ureda, sadrži informacije za sva četiri nivoa vlasti u BiH i  namijenjena je građanima i poslovnoj zajednici.

Azra Branković, stručna savjetnica za reformu javne uprave u oblasti Javne finansije istakla je da su reforme u ovoj oblasti neophodne te da u zadnjih 15-ak godina nisu bile sveobuhvatne, strateške i planirane. Brankovićeva je govorila o postojanju Fonda za reformu javne uprave, kojim upravlja Ured koordinatora,  mjestu na koje se slijeva donatorski novac kako bi utrošak bio kontrolisan. Novcem iz Fonda finansirani su ciljani projekti koji su podržale državna i etitetske te Vlada Brčko Distrikta BiH.

Brankovićeva se osvrnula i na probleme u reformi u oblasti javnih finansija, a to su nedostatak kadrova i informatizacija.

Predavanje je bilo organizirano za studente treće godine Ekonomskog fakulteta, a u okviru predmeta “Teorija i politika privrednog razvoja”.