U okviru projekta Centar za podršku i promociju evropskih integracija-CePPEI, koji realizira Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, pokrenuta je stranica CePPEI na adresi www.ceppei.ba.

Na web stranci mogu se naći najaktuelnije dnevne informacije iz Europske unije, o procesu europskih integracija, regionalnom ekonomskom razvoju i praktičnoj primjeni europskih standarda. Također, na web stranici će se moći naći informacije o programima i instrumentima EU, raspoloživim EU fondovima, kao i mogućnostima apliciranja na europske fondove.

Web stranica će istovremeno biti i važan faktor u procesu umrežavanja i uspostavljanja partnerstva između svih zainteresiranih aktera čiji je cilj ubrzati proces integracija BiH u EU.

Naime, evropske integracije su dugoročan i sveobuhvatan proces društvenih, ekonomskih, političkih, socijalnih i etičkih reformi, čiji je konačni cilj prilagođavanje standardima Europske unije (EU) radi stvaranja uslova za životni standard u Bosni i Hercegovini kakav uživaju građani najrazvijenijih zemalja Europe.

Istovremeno, u nastojanju da poveća nivo informiranosti o procesu europskih integracija, o europskim regulativama i standardima, o programima bespovratne podrške te mogućnostima apliciranja na tendere EU, Sarajevska regionalna razvojna agencija -SERDA formirala je početkom godine Centar za podršku i promociju evropskih integracija (CePPEI). Osnovni cilj Centra je povećanje nivoa informiranosti o Evropskoj uniji (opće i konkretne informacije o EU), o procesu evropskih integracija itd. a ciljne grupe Centra su prije svega osnivači SERDA-e, lokalne zajednice, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, mediji, građani…

Informacije će biti diseminirane putem uspostavljene web stranice, e-mailom, štampanim brošurama i vodičima, te putem direktnog kontakta u vidu tematskih tribina, seminara i konferencija, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću SERDA-e, prenosi portal ekapija.