U Tirani je 2. i 3. aprila ove godine održana Konferencija o donatorskoj koordinaciji u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj na kojoj je Aneta Raić, predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH govorila o radu Fonda za reformu javne uprave.  

“Fond za reformu javne uprave predstavlja primjer uspješnog upravljanja i usmjeravanja donatorskog novca u realizaciji strateških ciljeva u oblasti reforme javne uprave u BiH. Novcem različitih donatora upravlja se kroz jedinstvene i harmonizirane procedure i na taj način izbjegnuta je mogućnost preklapanja projekata”, kazala je, uz ostalo, Raićeva i naglasila da se iz Fonda za RJU finansiraju samo projekti za realizaciju Strategije reforme javne uprave u BiH.

Konferenciji je prisustvovalo oko 200 predstavnika zemalja Zapadnog Balkana, Turske, Europske komisije i donatora. Pored predstavnice Ureda koordinatora, konferenciji je prisustvovala i Dušanka Basta, predstavnica Ministarstva finansija i trezora BiH koja je govorila o mehanizmu donatorske koordinacije u BiH.