Na radnom sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, dr. Nikole Špirića i premijera Grčke dr. Kostas Karamanlisa održanom juna prošle godine u Grčkoj dogovoreno je jačanje saradnje između ove dvije zemlje i posebno razmjena i  prijenos iskustava Grčke u procesu integriranja  funkcioniranja kao člana EU. U realizaciji ovog dogovora, od 11. do 13. marta ove godine, Ministarstvo vanjskih poslova Grčke bilo je domaćin posjete 10 državnih službenika iz BiH.

Posjeta je organizirana kao doprinos Grčke Vlade europskoj perspektivi zemljama Zapadnog Balkana kroz seminar na temu: «Javna uprava, zaštita životne sredine i kultura: Iskustva Grčke u EU» koji je pripremio i realizovao Nacionalni centar za javnu upravu i lokalnu upravu Grčke.

Grupu iz BiH je tokom boravka primio generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Grčke za Europske poslove, gdin Dimitris K. Katsoudas uz prisustvo ambasadora BiH u Grčkoj, Nj.E. gdina Milovana Blagojevića.

 U svom obraćanju, gdin Katsoudas je ukazao na brojne pozitivne ekonomske i političke prednosti procesa integrisanja koje je ostvarila Grčka i nedvosmislenu podršku europskoj perspektivi BiH. Posebno je naglasio složenost procesa donošenja odluka unutar institucija EU i potrebu da BiH do stupanja u članstvo, uspostavi funkcionalne mehanizme odlučivanja na centralnom nivou, koji neće ugroziti ionako kompleksne procedure odlučivanja unutar institucija EU. Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave, gdin Suad Musić zahvalio je u ime grupe na dobrodošlici, podsjećajući na značaj grčkog predsjedavanja EU i zaključke europskog Vijeća (Thessaloniki Summit 2003 ) kojim je definitivno potvrđena europska perspektiva Zapadnog Balkana kao i druge vidove pomoći Grčke BiH uključujući i sanaciju Zgrade Grčko – BiH prijateljstva, Twinninga Ministarstvu pravde BiH, brojne infrastrukturne projekte pomoći te ukazao na napredak koji BiH čini na Europskom putu uključujući i nedavne aktivnosti entiteta u pravcu objedinjavanja institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Tokom posjete grupu iz BiH primio je i direktor Direktorata za zemlje Jugoistočne Europe (Ministarstva vanjskih poslova Grčke ) gdin Xristos Panagopoulos, koji je detaljnije govorio o podršci Grčke svim zemljama Balkana i BiH u procesu EU integrisanja i interesovao se za moguće modalitete razvoja saradnje Grčke i BiH iskazujući otvorenost za buduće inicijative. U okviru prijenosa iskustava Grčke u EU grupu iz BiH ugostili su i predstavnici parlamentarnih Direktorata za administrativne, pravne, finansijske poslove,  Direktorata za Europske poslove i Parlamentarne Biblioteke koji su predstavili najznačajnije aspekte organizacije i svog rada.

U okviru prijema u Ambasadi BiH u Grčkoj, nj.e. ambasador Milovan Blagojević ukazao je na najznačajnije aktivnosti u razvoju odnosa BiH i Grčke naglašavajući potrebu unaprijeđenja ekonomske razmjene koja je trenutno nije zadovoljavajuća a čiji je jedan od preduvjeta i uspostava bolje komunikacijske povezanosti Sarajeva i Atine naročito avio-saobraćaja.

Tokom seminara održanom u Nacionalnom centru za javnu upravu i lokalnu upravu Grčke sudionicima su prezentirana iskustva Grčke u:

1 Oblasti ustroja, organizacije i djelovanja Nacionalnog centra za javnu upravu i lokalnu upravu Grčke kao jedinog ovlaštenog tijela za obuku državnih i javnih službenika. Sam Centar je za pružanje usluga obuke i life-learning usluga certificiran sa ISO 9001:2000. Kao kuriozitet Centra posebno je naglašena njegova troslojna organizaciona struktura. Nacionalna škola za javnu upravu i Nacionalna škola za lokalnu upravu, koje koristeći programe i fondove EU a poslednjih godina i uz sve veće učešće Grčke Vlade, već više godina vode postdiplomske studije (18 mjeseci) koje godišnje pohađa u prosjeku oko 150 studenata za javnu upravu i oko 80 studenata lokalnu upravu. Sastavni dio postdiplomskog studija čini i 4 mjesečni praktični rad u organima uprave nakon kojeg nastavljaju studij izvještavanjem o provedenoj praksi i njenoj evaluaciji. Treću komponentu čini Nacionalni institut za obuku zajedno sa mrežom od 12 regionalnih instituta koji je odogovoran za inicijalni ili uvodni trening za državne i javne službenike i kontinuirane obuke u oblasti upravljanja, ekonomije, okoliša, novih tehnologija, stranih jezika i drugih područja. U radu Centra posebno je prepoznatljiv naučno-istraživački pristup ne samo kroz provođenje obuka već u cjelokupnom edukativnom ciklusu, od procjene potreba za obukama, dizajniranju programa za obuke, njihovom provođenju ali i reorganizaciji javnog sektora.

2. Iskustva Grčke u kreiranju i provođenju EU propisa u oblasti zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na:

-upravljanje vodama

-kvalitet zraka i klimatske promjene

-biotehnologija i biodiverzitet

-procjena učinka u legislativi o zaštiti životne sredine i strateška procjena učinka u ovoj oblasti.

3. Iskustva Grčke u kontekstu europske Agende za kulturu u globalnom okruženju sa osvrtom na pregled mjera koje su u ovom segmentu donijele institucije EU (Radni plan za kulturu europskog Vijeća 2008-2010; Referentne nacionalne strategije 2007-2013 i sl.) i opće iskustvo Grčke u ovom kontekstu. Kao i kod prethodnih tema i kod ove je naglašena potreba razvoja administrativnih kapaciteta resornih institucija i razvoj vještina državnih službenika sa ciljem korištenja Strukturnih i drugih fondova EU dostupnih za ove namjene.

Grupu iz BiH su činili predstavnici Sekretarijata Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH (Ured koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo), Vlade FBiH (Generalni sekretarijat Vlade, Federalno ministarstvo kulture i sporta,  Federalno ministarstvo okoliša i turizma) te Vlade RS (Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju).