U prostorijama UNDP BiH u Sarajevu je od 26 do 27. februara 2009 godine održan četvrti po redu sastanak resursne grupe regionalnog projekta „Zajednica praktičara u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima“ koji okuplja predstavnike iz struktura državne službe u zemljama regije.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je uključen u aktivnosti ovog projekta od 2006. godine, kada je na prvoj regionalnoj radionici o reformi struktura državne službe koja je organizovana u Sarajevu, začeta ideja za formiranje zajednice praktičara u oblasti menadžmenta ljudskih potencijala.

Na sastanku je raspravljano o aktivnostima projekta i planu rada resursne grupe u tekućoj. Između ostalog, dogovoreno je održavanje serije okruglih stolova u zemljama regije na kojim je planirano promovisanje publikacije pripremljene na osnovu rezultata istraživačkog projekta provedenog u 2008. godini na temu Kako privući i zadržati najbolje ljude u državnoj upravi. Takođe, usaglašeno je da tema novog istraživanja u tekućoj godini bude Praćenje i ocjenjivanje rada državnih službenika.

Održavanje sljedećeg sastanka resursne grupe planirano je za septembar 2009. godine u Makedoniji, dok će redovna godišnja konferencija ove godine biti organizovana u Albaniji u mjesecu oktobru.