Dnevni list: Fiskalno vijeće BiH održat će danas sjednicu u Banjoj Luci kojoj će biti nazočan i guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić, koji će iznijeti svoje viđenje povlačenja poteza na razini države u ublažavanju svjetske ekonomske krize, koja sve više zahvaća i našu zemlju. U razgovoru za Dnevni list guverner nam je iznio neka viđenja koja će predložiti Centralna banka BiH a tiču se rješavanja krize na razini države.

Bankarski sustav mora ostati stabilan

“Nama je prioritetno da bankarski sustav ostane stabilan, kao i financijski sektor u cjelini, da ne mijenjamo monetarnu politiku i da se zadržimo na istom kursu. Što će od svega Fiskalno vijeće prihvatiti, do njih je i ne bih unaprijed govorio detaljnije o tome”, istaknuo je Kozarić. Kozarić je svjestan da se gospodarstvenici i građani žale da je skoro nemoguće doći do kredita iako su u najtežim trenucima oni pomogli našim bankama, kao i Centralna banka, no ističe da je prvi val krize zahvaljujući toj pomoći izdržao i da bi to povjerenje trebalo biti obostrano.  

“Oni trebaju naći način da nastave kreditiranje gospodarstva i građana, posebice proizvođača i izvoznika”, kazao je guverner Kozarić. On je najavio dobru vijest da će bankari ubrzo smanjiti kamate na kredite. Apelira na banke da budu fleksibilnije bez obzira što je slobodno formiranje kamatnih stopa, ali da njihovim smanjenjem iziđu u susret građanima i gospodarstvu.    

Ekonomske mjere na državnoj razini

Centralna banka je upozoravala da će neizravne posljedice svjetske ekonomske krize zahvatiti našu zemlju. Iako BiH nije članica Europske unije, dio smo Europe i globalna svjetska događanja ne mogu zaobići ni našu zemlju. Entitetske vlade su izišle s određenim mjerama i vidjet ćemo hoće li mjere biti uspješne i hoće li imati kratkoročne učinke.  

“Mislim da nam je bolje da se dogovorimo da to riješimo na razini države, tu glavnu ulogu treba odigrati Vijeće ministara BiH i da se usvoje zajedničke mjere koje odgovaraju u oba entiteta. Vidimo kako i druge države u svijetu čine velike napore da se pomogne gospodarstvu, pa i mi to moramo učiniti”, predlaže Kozarić. Guverner Centralne banke BiH Kozarić nam je otkrio da je konzorcij banaka ponudio paket od 200 milijuna maraka federalnoj Vladi. “Radi se o kratkoročnim sredstvima, ali bolje je da se ta sredstva plasiraju nego da ostanu u Centralnoj banci”, zaključuje guverner Kemal Kozarić.