Oslobođenje: Misije eksperata Evropske komisije doputovat će u martu u BiH da bi izvršile analizu u vezi s ispunjavanjem uvjeta iz mape puta za ukidanje viza za građane BiH, potvrđeno je u Delegaciji EK-a u BiH.

Cilj ovih posjeta je da eksperti na terenu prikupe više informacija o spremnosti institucija u BiH za ukidanje viznog režima.

EK je u prvoj procjeni ispunjavanja uvjeta za ukidanje viza zaključio da će biti neophodno da misije eksperata iz Brisela dođu u BiH da bi se uvjerile u stanje na terenu. Tako će početkom marta doputovati dvije misije evropskih eksperata, a prva će se baviti pitanjem zaštite i sigurnosti identifikacionih dokumenata.