Nezavisne novine: Zastupnički dom Parlamenta FBiH juče je odgodio glasanje o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bile ukinute invalidnine za oko 100.000 osoba.

U raspravi koja je trajala gotovo šest sati zastupnici su podržali nastojanja Vlade FBiH da smanji davanja za ovu kategoriju koja je s procijenjenih 20.000 porasla na blizu 140.000 korisnika, ali su tražili više osjetljivosti prema ranjivim kategorijama i drugačiji redoslijed poteza.

Predloženo je da prvo bude uređen pravilnik i urađena revizija, a da potom budu oduzimana prava. Vlada FBiH bi do utorka trebalo da analizira predložene amandmane i zaključke.

"U situaciji u kojoj smo sada imamo dva izlaza. Jedan je da ne usvojite zakon i da mi koeficijent za invalidnine smanjimo na 0,5, koji bi do kraja godine bio 0,1, ili da usvojite zakon i da zaustavimo gomilanje obaveza. Vlada FBiH nema kapaciteta da provede reviziju svih 130.000 ljudi koji su sada uvedeni u prava ili su podnijeli zahtjev", kazao je premijer FBiH Nedžad Branković.

Predloženim izmjenama zakona, koje je ranije usvojio Dom naroda, ukida se pravo na invalidnine svim osobama sa onesposobljenjem manjim od 90 posto.

Zastupnici su tražili da resorno ministarstvo hitno izradi jedinstvenu bazu podataka korisnika, da izmjenama ne budu uskraćena prava djece sa urođenim onesposobljenjem većim od 60 posto, te da to pravo mogu uživati do 26. godine ili okončanja školovanja. Oni su takođe predložili donošenje tri nova zakona: o invalidima, o civilnim žrtvama rata i o porodici sa djecom.

Zastupnik SDA Ibrahim Nadarević kazao je da trenutno 50 posto korisnika invalidnina ima i druga primanja.

"Ovim izmjenama dijete koje je sasvim gluho ili koje izgubi nogu usljed saobraćajne nesreće na putu do škole, ne može dobiti pomoć države", rekao je Nadarević i ocijenio da je humanije rješenje bilo uvođenje imovinskog cenzusa, od kojeg je Dom naroda odustao.

On je optužio Ministarstvo za socijalnu politiku FBiH da nije uradilo ništa da neratni invalidi dobiju svoj pravilnik za ocjenu onesposobljena, pa se koristi pravilnik za RVI.


Invalidi čekali ispred vrata

Veća grupa invalida, među kojima su najbrojnije bile gluhonijeme osobe, ušla je juče u zgradu "Unitica" u želji da prisustvuje sjednici Parlamenta FBiH, koji je zasjedao u ovoj zgradi. Policija ih je spriječila da uđu u veliku salu u kojoj je bila sjednica. Nije bilo primjene sile, ali su razmijenjene teške riječi i optužbe. Kao kompromisno rješenje, Kolegij Doma je odlučio da nekoliko predstavnika udruženja prisustvuju sjednici, ali bez pojedinačnih obraćanja, uz obrazloženje da je veliki broj udruženja.

Zastupnik Stranke za BiH Omer Vatrić smatra da ovim izmjenama Vlada FBiH ne pokazuje ozbiljne namjere da provede reformu, ali i da broj korisnika mora biti smanjen na manje od 30.000.

On vjeruje da ima dosta slučajeva zloupotreba, "sigurno 60.000''. "Vlada FBiH, umjesto da izbaci iz prava sve lažne invalide, i ratne i neratne, sa reformom je počela tamo gdje je najtanje", ocijenio je zastupnik Marko Vešović.

Marko Vujović iz Narodne stranke "Radom za boljitak" zatražio je da Vlada FBiH napravi programe za zapošljavanje invalidnih osoba, a Nermin Nikšić iz SDP-a je ocijenio da prvo treba da bude izrađena pouzdana baza podataka korisnika i isključe slučajeve zloupotrebe.

"Ne smiju neratni invalidi biti kolateralna šteta ublažavanja posljedica ekonomske krize", rekao je Nikšić.

On je naveo da trenutno 100 posto gluha osoba ima 70 postotnu invalidnost i naknadu od ukupno 59 KM, a da neke osobe sa vrijednom imovinom za koju plaćaju porez imaju naknadu za tuđu njegu.

Ombudsmani BiH zabrinuti

Ombudsmani BiH su od Parlamenta FBiH pismom zatražili da odgodi usvajanje ovog zakona dok ne budu provedene sve potrebne konsultacije kako bi bilo obezbijeđeno izbalansirano rješenje bez diskriminacije. Ombudsmani su ocijenili da predložena rješenja neće otkloniti postojeće nedostatke, te izrazili zabrinutost zbog brzine usvajanja ovog zakona.