Nezavisne novine: Ministarstvo inostranih poslova (MIP) BiH još nije usvojilo sve podzakonske akte koji su neophodni za liberalizaciju viznog režima.

Na neophodnost usvajanja pravilnika o izdavanju viza, što je obaveza MIP-a, nedavno je upozorio i Rafi Gregorijan, vršilac dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

U MIP-u BiH kazali su da je u decembru prošle godine usvojen Pravilnik o izdavanju D viza, te da je već i objavljen u "Službenim novinama BiH". Iz Službe za informisanje MIP-a juče nismo dobili odgovor zašto se još čeka na usvajanje podzakonskih akata koji se odnose na ostale vize.

Ovi pravilnici proizilaze iz Zakona o kretanju, boravku stranaca i azilu BiH koji je usvojen u maju prošle godine i čiju punu provedbu zahtjeva Evropska komisija u svom posljednjem izvještaju o napretku BiH.

Jedini pravilnik, koji je do sad usvojen u MIP-u, odnosi se na dugoročne, takozvane D vize, sa boravkom do 180 dana.

U skladu sa evropskim standardima u BiH se sada mogu izdavati samo četiri tipa viza, dok ih je ranije bilo više.

Osim D viza, za koje je pravilnik utvrđen, postoje i vize A koje se izdaju na aerodromu ili na granici, zatim vize B, odnosno tranzitne vize kroz BiH i vize C koje se izdaju za više ulazaka do 90 dana.

Prema informacijama  iz MIP-a, već duže vrijeme u toku je prepiska sa Ministarstvom bezbjednosti BiH i Službom za poslove sa strancima zbog izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH.

Pravilnicima moraju biti regulisani i ostali tipovi viza, ali i nadležnosti između MIP-a i Ministarstva bezbjednosti, jer postoji mogućnost da osobe sa dugoročnim vizama podnese i zahtjev za privremeni boravak.