Dnevni avaz: Fakultet za javnu upravu u Sarajevu promovirao je jučer prvu generaciju diplomanata koja je ovaj studij upisala 2006. godine. Zvanje diplomirani upravni organizator, što je prvo zvanje u BiH specijalizirano za potrebe javnog sektora, stekla su 32 diplomanta iz cijele BiH, kaže Munib Tahirović, izvršni direktor ovog fakulteta.

– To su sve ljudi  koji su već imali završenu višu upravnu ili višu ekonomsku školu, a već imaju posao u državnoj službi, tako da će ovim studijem upotpuniti znanje potrebno za njihova radna mjesta. Inače, fakultet je organiziran po Bolonjskom procesu – pojašnjava Tahirović i dodaje da su na fakultetu predavači i domaći i strani profesori.

Ko je diplomirao

Diplomu su jučer dobili: Ismet Kaldžo, Mirsad Kasum, Adem Šačić, Selma Hrgić, Meliha Đulović, Sabina Džanko, Zlata Marek, Mensur Čović, Mirsada Hadžić, Maida Terzić, Šemsudin Avdukić, Enver Halilović, Mirsad Tufo, Aida Mavrić, Senad Berbić, Amina Kruščica-Zimić, Marko Kraljević, Adnan Šutković, Nihad Muratspahić, Sakib Maluhija, Safet Hota, Lirija Kapidžić, Sadik Hodžić, Janja Duvnjak, Rusmira Milak, Edina Zukić, Sanela Ajanović, Nikola Bulić, Hilmo Hasić, Belma Đozo, Haris Čaušević i Ivana Marić.