Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne finansije sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa trećeg sastanka Nadzornog tima za oblast Javne finansije, održanog 24.10.2008

2.    Projektni zadatak iz oblasti javnih finansija – Informacioni sistem upravljanja budžetom

3.    Razno

biće održan u petak 06.02.2009 sa početkom u 11 sati u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.