Nezavisne novine: Do maja ove godine trebalo bi da budu umreženi svi matični uredi u BiH, što jedan od važnih preduslova za liberalizaciju viznog režima.

Potvrđeno je ovo juče u Agenciji za identifikaciona  dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), bivšoj direkciji CIPS, koju je Savjet ministara krajem prošle godine zadužio za ovaj projekat.

Edukacija osoblja

Uz elektronsko uvezivanje matičnih ureda biće organizovana i obuka za zaposlene, koju će provoditi IDDEEA u aprilu i maju ove godine. "Obaveza svakog organa jeste da napravi svoj program obuka, posebno u segmentu prava i provođenja propisa vezanih za lična dokumenta", kazao je Macan i dodao da je IDDEEA dostavila standarde i preporuke Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), kojih se treba pridržavati.

Siniša Macan, direktor IDDEEA, kazao je juče da je 87 odsto opština u BiH već elektronski uvezano.

"Takođe, 67 odsto opština već ima elektronsku evidenciju, ali entitetski organi moraju da obezbijede uslove kako bi ova evidencija bila digitalno potpisana do kraja 2009. godine, što je uslov za automatski proces provjera", kazao je Macan.

Upozorava da biometrijski pasoši neće biti izdavani dok se završi cjelokupan posao elektronskog uvezivanja i provjere podataka.

"Izdavanje biometrijskih pasoša neće moći početi dok službenik matičnog ureda u opštini ne bude u mogućnosti elektronski potvrditi službeniku MUP-a da je neko lice državljanin BiH i da posjeduje validan dokument, odnosno rodni list, uvjerenje o državljanstvu, koji je izdat u skladu sa zakonom", objasnio je Macan.

Podsjeća da su problemi u vezi s izdavanjem ličnih dokumenata najvećim dijelom i nastali ukoliko ulazna dokumentacija nije validna, poput rodnih listova ili uvjerenja o državljanstvu.

Macan tvrdi da je IDDEEA već potpisala tehničke standarde za elektronsku razmjenu podataka, a definisani su i načini povezivanja svih organa koji dostavljaju podatke.

Ovi pravilnici na prošloj sjednici Savjeta ministara BiH nisu usvojeni iako su bili na dnevnom redu. Kako saznajemo, primjedbe je imao Tarik Sadović, ministar bezbjednosti, koji je tražio da se prvo izjašnjava o pravilniku koji je dostavilo njegovo ministarstvo.