Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH ponovo će uvesti plaćanje naknada za članove komisija, upravnih i nadzornih odbora koje formiraju institucije BiH.

Ovo su potvrdili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i zamjenik ministra pravde BiH Srđan Arnaut.

„Bili smo uveli potpunu rekonstrukciju plaćanja naknada. Ali sad imamo problem s pronalaskom eksperata za rad u određenim komisijama. Ponovo ćemo uvesti plaćanje naknade, ali ćemo limitirati iznos koji se može zaraditi na ovaj način“, rekao je Špirić, podsjetivši kako su uposlenici državnih institucija zarađivali po svoje dvije mjesečne plaće kao članovi komisija.

U Nacrtu odluke kriterijima za utvrđivanje naknade će se limitirati iznos koji mogu dobiti članovi ovih tijela ili broj komisija i odbora u koje mogu biti imenovani.

„Ideja ja da se limitira iznos naknade ili broj komisija i odbora u kojima neka osoba može biti član. Predložili smo da mjesečna naknada za članstvo ne može biti veća od dvije prosječne plaće u Bosni i Hercegovini“, objasnio je Arnaut. Ministarstvo pravde BiH pripremilo je Nacrt ove odluke, ali je Vijeće ministara, nakon razmatranja, tražilo dodatna preciziranja i vratilo je na doradu.

U draft verziji ove odluke precizirano je da će institucije koje imenuju svoje predstavnike u upravne, nadzorne odbore i komisije preuzeti obavezu plaćanja naknade za članstvo.

Vijeće ministara BiH je prije više od godinu ukinulo isplatu naknada za članstvo u komisijama i odborima.