Nezavisne novine: Zbirka zakona “Radno zakonodavstvo Brčko distrikta BiH“, koji je za  štampu priredio diplomirani pravnik Siniša Milić, promovisao je juče u Brčkom, u okviru svoje izdavačke djelatnosti, Sindikat Distrikta.

„Osnovna procesna pretpostavka provođenju zakona je njihovo objavljivanje tako da budu dostupni građanima i stručnoj praksi“, rekao je Milić.

On je istako da ja ta knjiga za cilj imala namjeru da još jednom ukaže na sve manjkavosti u uređenju radnih prava na području Distrikta u odnosu na entitete i eventualno pokrene na razmišljanje o njihovom poboljšanju .

Predsjednik Sindikata Ilija Kalajdžić je naglasio da će „Radno zakonodavstvo“ biti distribuirano svim sindikalnim organizacijama zbog kojih je i priređeno.