Nezavisne novine: Isplata decembarskih plaća za oko 20.000 uposlenih u institucijama BiH neće biti zaustavljena unatoč najavama zamjenika ministra finansija i trezora BiH da neće potpisivati naloge za isplatu zbog diskriminacije službenika koji imaju prebivalište u FBiH.

„Nema govora o obustavi isplate plaće uposlenicima u institucijama BiH. Ovlastio sam zamjenika ministra da potpisuje naloge za isplate, ali ako zaista zaustavi isplatu plaća onda mogu i promijeniti odluku kojom sam ga ovlastio. Svjesni smo problema različitog pristupa oporezivanju plaća, ali ovo nije način njegova rješavanja“, rekao je Vrankić.

Plaće uposlenika u državnim institucijama su regulisane državnim zakonom. Entitetskim zakonima regulisana su njihova druga prava i obaveze kao što su uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, porodiljski dopust te porez na dohodak.

„Primijetio sam da se vrši diskriminacija po zakonu o porezu na dohodak, tako da se uposlenicima koji imaju prebivalište na području Federacije BiH porez na dohodak obračunava na teret neto plaće dok se uposlenim koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj porez na dohodak isplaćuje na teret poslodavca“, navedeno je u pismu zamjenika ministra finansija BiH Fuada Kasumovića upućenom predsjedavajućem Vijeća ministra BiH Nikoli Špiriću i njegovim zamjenicima Vrankiću i Tariku Sadoviću.