Dnevni avaz: U institucijama BiH vrši se diskriminacija uposlenika iz FBiH. Preciznije, uposlenici u državnim institucijama imaju manja primanja od svojih kolega koji dolaze iz RS, bez obzira na to što imaju istu stručnu spremu i zvanje, a to je neprimjereno, kazao je jučer za "Dnevni avaz" Fuad Kasumović, zamjenik ministra finansija i trezora BiH.

Ova situacija, naime, rezultat je nepostojanja državnog zakona o porezu na dohodak. Stoga se za uposlene iz FBiH primjenuje federalni zakon, prema kojem se porez na dohodak obračunava na teret njihove plaće, dok se za uposlene iz manjeg bh. entiteta primjenjuje Zakon o porezu na dohodak RS, prema kojem ovaj porez plaća poslodavac.

– Obavijestio sam predsjedavajućeg Vijeća ministara i njegove zamjenike da ću obustaviti svako daljnje potpisivanje naloga za isplatu plaća uposlenih u institucijama BiH za decembar prošle godine dok Vijeće ministara ne zauzme jasan stav o ovom pitanju s ciljem jednakopravnog tretiranja svih uposlenih – kaže Kasumović.

On je, također, najavio da će zabraniti bilo kojem ovlaštenom licu da potpiše nalog za korištenje budžetskog novca za isplate plaća u njegovo ime.