Dnevni avaz: Prihvatanje Socijalnog sporazuma za period od 2009. do 2010. godine na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zasjenila je rasprava o prijedlogu budžeta Regulatore komisije za električnu energiju (FERK) za ovu godinu.

Muhamed Morankić, poslanik BOSS-a, kazao je da je samo za plaće i naknade za 36 uposlenika FERK-a predviđeno 1.476.176 maraka.

– Prostom rečenicom, prosječna plaća u FERK-u iznosila bi 3.417 KM, bez toplog obroka i ostalih naknada. Znači, ona može iznositi i do 5000 KM – pojasnio je Morankić.

Klub SDA, čije interese tokom rasprave o budžetu FERK-a zastupao Mehmed Agić, usprotivio se usvajanju budžeta ove institucije.

– Nije normalno da pomoćnik u sektoru finansija u FERK-u ima plaću od 3.500 KM, a pomoćnik federalnog ministra finansija 1.500 kaže – Agić.

Socijalni sporazum, čiji su potpisnici Udruženje poslodavaca FBiH, Savez samostalnih sindikata BiH i Ekonomsko-socijalno vijeće, podrazumijeva reforme javne uprave, racionalizaciju troškova u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i veliki značaj pridaje jačanju uloge Razvojne banke FBiH i povećanju njenog osnovnog kapitala.

Partneri su saglasni da izdvajanja za socijalne kategorije budu usklađena s realnim finansijskim mogućnostima i da bude ubrzana privatizacija firmi s većinskim državnim vlasništvom.