Vlada Republike Češke je javnosti otvorila stranicu novog Predsjedništva EU. Geslo češkog Predsjedništva Evropske unije glasi "Evropa bez barijera" – što se odnosi na konkurentnost, četiri slobode i liberalnu trgovinsku politiku. Ostali prioriteti uključuju održivu i sigurnu energiju, reviziju budžeta EU i Zajedničke poljoprivredne politike, transatlantske odnose,  proširenje EU na područje  Balkana te napredak u područjima slobode, pravde i sigurnosti.

Razvojna saradnja nije ključan prioritet. Međutim, 18-mjesečni program pripremljen u saradnji s francuskom i švedskom vladom predviđa za razdoblje do kraja 2009. godine rad na: razvojnim politikama EU i koherentnosti s ciljem ostvarenja milenijskih ciljeva razvoja do 2015. godine; djelotvornosti pomoći, kroz provedbu Pariške Deklaracije do kraja 2010. godine; te pregovorima i provedbi Sporazuma o ekonomskom partnerstvu u Africi. Program također predviđa ostvarenje daljnjeg napretka u slijedećim procesima: proširenje i Unija za Mediteran; uspostava Zajedničkog evropskog sistema azila do 2010.; razvoj sveobuhvatne migracijske politike EU i priznavanje pozitivne povezanosti migracija i razvoja; te, konačno, uzimanje u obzir utjecaja klimatskih promjena u razvojnoj pomoći.  Internet stranicu možete posjetiti ovdje.