Nezavisne novine: Sistem za kontrolu pristupa i radnog vremena u Administrativnom centru Vlade RS doprinijeće obezbjeđenju objekta, dobara i imovine.

Ovo je juče rekao Zlatko Jurić, viši stručni saradnik u Birou Vlade RS za odnos s javnošću, koji je podsjetio da taj sistem danas treba da bude pušten u rad.

On je pojasnio da će lica zaposlena u Vladi biti obavezna da prilikom ulaska i izlaska iz zgrade očitaju svoje magnetne identifikacione kartice.

„Zaposleni u Vladi RS i posjetioci ubuduće će moći da se kreću unutar objekta Administrativnog centra samo ako posjeduju odgovarajuću identifikacionu karticu, koja im omogućava kretanje po objektu u cjelini, a ako  je riječ o posjetiocima, po određenim spratovima, odnosno ministarstvima u kojima treba da obave svoje poslove“, naglasio je Jurić.

Stalno zaposlena lica imaće lične kartice, dok će svaki posjetilac prilikom ulaska u objekte i prijavljivanja na portirnicama službenih ulaza od radnika obezbjeđenja dobiti posjetilačku karticu, kojom će moći doći do željenog odredišta.